Edit Content

ผู้นำด้านบริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เราให้บริการแก่บริษัทชั้นนำ ธนาคาร อาคารสำนักงาน โรงเรียนและโรงเเรมด้วยบริการแบบครบวงจร จากทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดต่อสำนักงานใหญ่

Contact us

02 719 1166

เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการทั่วไป

อัตราเงินเดือน:

15,000 บาท

สถานที่ทำงาน:

สำนักงานใหญ่

สัญญาจ้างงาน:

พนักงานประจำ

สวัสดิการอื่นๆ:

โบนัสประจำปี, ประกันสังคม มีอบรม

ลักษณะงาน
ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศในอาคาร สำนักงานตามใบงาน เข้าออนไซด์หน้างานเพื่อแก้ไขปัญหา ทำการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา และแก้ไขให้ตรงจุด

หน้าที่รับผิดชอบ
– จัดทำใบแจ้งหนี้ เตรียมเอกสารวางบิล / รับเช็ค
– ออกหนังสือการหัก ณ ที่จ่าย
– จัดทำเช็คสั่งจ่าย
– จ่ายเช็ค / ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีซื้อ
– คีย์ข้อมูลการโอนเงิน
– จัดเก็บเอกสารวางบิล-รับเช็ค (ด้านลูกหนี้)

คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. มีพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแอร์ และเครื่องมือช่าง
3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัครงานผ่านอีเมล์

1. เตรียมเอกสารตามรายการด้านล่างนี้ให้พร้อม

  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาใบรับรองการศึกษา
  • เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • รับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ กรอกเอกสารใบสมัครให้เรียบร้อย ทำการแสกนและส่งเข้ามาที่ email info@starlinkthai.com หรือกดเพื่อส่งอีเมล์ด้านล่าง

3. หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารใบสมัครงานแล้ว ประมาณ 2-3 วันทำการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อ นัดหมายวันและเวลา ให้เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทอีกครั้ง

4. ในวันนัดสัมภาษณ์กรุณาเตรียมเอกสารต้นฉบับให้พร้อม และนำมาในวันที่นัดหมาย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทีม HR 02-719-1166 ติดต่อฝ่ายบุคคล