Edit Content

ผู้นำด้านบริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เราให้บริการแก่บริษัทชั้นนำ ธนาคาร อาคารสำนักงาน โรงเรียนและโรงเเรมด้วยบริการแบบครบวงจร จากทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดต่อสำนักงานใหญ่

Contact us

02 719 1166

ติดตั้งแอร์

บริการด้านระบบปรับอากาศ

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่
ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้งานทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆอาจจะมีใช้ในอาคารและโรงงานตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยมีพิกัดความเย็นอยู่ที่ 9,000 BTU-36,000 BTU และ ระบบปรับอากาศขนาดกลางและใหญ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ โรงงาน โดยจะมีพิกัดความเย็นตั้งแต่ 36,000 BTU ขึ้นไป

บริการส่วนนี้ได้แก่

งานติดตั้งใหม่ ซึ่งได้แก่

 • งานระบบปรับอากาศขนาดเล็ก
 • งานระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
 • แบบควบคุมความชื้นและ ความสะอาด

งานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซี่งได้แก่

 • ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
 • เครื่องทำน้ำเย็นหอผึ่งน้ำ
 • ระบบปั้มน้ำ

งานซ่อมบำรุงรักษา (MA) ซี่งได้แก่

 • ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
 • เครื่องทำน้ำเย็น
 • หอผึ่งน้ำ
 • ระบบปั้มน้ำ

รูปแบบการทำสัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

1. การบำรุงรักษารายปีแบบรวมอะไหล่
คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา โดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม และค่าอะไหล่ในกรณีที่เครื่องชำรุด ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณ สำหรับการบำรุงรักษาได้คงที่รวมถึงช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการเสนอราคาแต่ละครั้งอีกด้วย

2. การบำรุงรักษารายปีแบบไม่รวมอะไหล่
คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา โดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ไม่นับรวมในสัญญาซึ่งจะมีการเสนอราคาแยกต่างหาก ในกรณีที่มีการการเรียกซ่อมแต่ละครั้ง

บริการด้านระบบปรับอากาศของ Star Link ครอบคลุมทั้งระบบปรับอากาศขนาดเล็ก จัดเป็นแบบที่ใช้งานทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ อาจจะมีใช้ในอาคารและโรงงาน ตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยมีพิกัดความเย็นอยู่ที่ 9,000 BTU-36,000 BTU และ ระบบปรับอากาศขนาดกลางและใหญ่ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ โรงงาน เป็นส่วนใหญ่ จะมีพิกัดความเย็นตั้งแต่ 36,000 BTU ขึ้นไป

บริการงานติดตั้งใหม่

ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก

ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

แบบควบคุมความชื้นและความสะอาด

บริการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

เครื่องทำน้ำเย็น

หอผึ่งน้ำ

ระบบปั้มน้ำ

บริการซ่อมบำรุง (MA)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

เครื่องทำน้ำเย็น

หอผึ่งน้ำ

ระบบปั้มน้ำ

รูปแบบการทำสัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

1. การบำรุงรักษารายปีแบบรวมอะไหล่
คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา โดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม และค่าอะไหล่ในกรณีที่เครื่องชำรุด ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดงบประมาณ สำหรับการบำรุงรักษาได้คงที่รวมถึงช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการเสนอราคาแต่ละครั้งอีกด้วย

2. การบำรุงรักษารายปีแบบไม่รวมอะไหล่
คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา โดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ไม่นับรวมในสัญญาซึ่งจะมีการเสนอราคาแยกต่างหาก ในกรณีที่มีการการเรียกซ่อมแต่ละครั้ง