หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
บทความ

Scoop 13. # การจะเป็นช่างแอร์นั้น ต้องเตรียมพร้อมศึกษาเรื่องอะไรบ้าง?

== ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง? ==
เริ่มต้นการเป็นช่างแอร์นั้น ไม่ใช่ว่า ตาสีตาสา จะมาเป็นได้ง่ายๆ แต่จะต้องสอบประเมินผล และทำตามงานได้อย่างดี พร้อมทั้งหาประสบการณ์ใหม่เสมอ และไม่ทำสิ่งเดิมพลาดเป็นครั้งที่สอง สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของทุกอาชีพ รวมไปถึงอาชีพเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่อย่าง "ช่างแอร์"

== ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง? ==
จะเป็นช่างแอร์นั้นต้องรู้ความรู้พื้นฐานทั่วไปนี่แหละ เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น ตัวนำ ฉนวน ความต้ามทาน รวมไปถึงหน่วยวัดต่างๆ ที่จะต้องใช้จริง ซึ่งโดยรวมแล้ว แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. ต้องรู้จักเรื่องของสายไฟ มาตรฐานของสายไฟ สี รวมไปถึงวงจรไฟฟ้าตามบ้านเรือน และอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานปรับอากาศ

2. สำคัญเป็นอันดับแรก ต้องมีความรู้พื้นฐานของระบบปรับอากาศ เช่น การวัดความร้อน ความชื้นในอากาศ ความเย็น ระบบไฟฟ้า การควบคุมระบบไฟ ชนิดของแอร์ ขนาดของเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงวิธีใช้งานแอร์ รีโมทแอร์แต่ละรุ่น

3. ต้องชำนาญในการใช้เครื่องมือวิชาชีพ เครื่องมือช่างแอร์ ใช้อย่างไร เก็บยังไง รักษายังไง ทำความสะอาดอย่างไร

4. ต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน มีการสวมอุปกรณ์ หรือชุดป้องกันต่างๆ เพราะอาชีพช่างแอร์นั้น จะต้องอยู่กับไฟฟ้า และสารเคมีอันตรายหลายอย่าง และการติดแอร์บางที่ ยังต้องติดตั้งบนที่สูง ซึ่งเสี่ยงต่ออันตราย

5. ต้องรู้ถึงคุณสมบัติของแก๊สหลายชนิด อันตราย วิธีห้องกัน รวมไปถึงวิธีแก้ไขเมื่อประสบอุบัติเหตุจากแก๊สพิษเบื้องต้น

6. ต้องไวต่อเหตุการณ์ คิด วิเคราะห์เป็น เช่น แอร์เสียอาการแบบนี้ เกิดจากอะไร ทำไมถึงเสีย ต้องหาสาเหตุและวิธีแก้ไขให้ได้

7. ทีมงานต้องดี อุปกรณ์ต้องพร้อม ไม่เมาสุรา ไม่เสพยา และที่สำคัญก่อนทำงาน และขณะทำงานต้องมีสติอยู่เสมอ

8. ต้องตรงต่อเวลา นัดเป็นนัด ไม่เบี้ยว ไม่มาสายเวลาไปติดตั้งหรือนัดลูกค้า

9. มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องมากๆ ที่จะต้องไปเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง เพราะการติดแอร์แต่ละที่นั้น ท้าทายมาก คล้ายๆ การปีนเขา เราไม่รู้ว่าสถานที่หรือห้องที่จะไปติดนั้น เป็นอย่างไร ติดมุมไหน หรืออยู่สูงแค่ไหน อันนี้ต้องแล้วแต่การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของแต่ละท่านแล้วแหละครับ :)
 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com