หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
บริการบำรุงรักษาแบบไม่ประจำ Mobile Maintenance Service

งานปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้งและซ่อม
Renovations, Inspection, Supply, Installations and Repair

ระบบปรับอากาศ ทำความเย็น และระบายอากาศ
     
(Airconditioning, Refrigeration
      and Ventilation System)
ระบบดับเพลิง (Fire Fighting System)
ระบบบำบัดน้ำเสีย
      (Waste Water Treatment System)
ระบบควบคุมความชื้น (Humidity Controls)
ระบบห้องสะอาด (Clean Room)
ระบบท่อน้ำ (Water Piping’s)
ระบบท่อลม (Air Ducts)
การปรับสมดุล (Balance)
      น้ำและลมในระบบปรับอากาศ

ระบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chilled Water System)
พัดลม (Ventilation System)
เครื่องเป่าลมเย็น (Air Handling Unit)
ปั๊มน้ำ (Water Pump)
ปั๊มน้ำเสีย (Waste Water Pumps)
เครื่องเป่าอากาศ (Air Blower)
ระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
สวิทซ์ตัดตอน (Circuit Breaker)
วัดอุณหภูมิจุดต่อไฟฟ้า
      (Temperature Measurement)
s
s

 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com