หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและไฟฟ้าครบวงจร

บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและไฟฟ้าครบวงจร
The Most Comprehensive Mechanical and Electrical System Maintenance in Thailand

ลดค่าใช้จ่ายของท่านคืองานของเรา
Your Cost Saving is our business
ให้คำปรึกษาและตรวจสอบ
( Consulting and Inspection ) การใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบในอาคาร เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในด้านพลังงานและค่าบำรุงรักษาของอาคาร โรงงาน โรงเรียน ศูนย์การค้า และสถานประกอบการ
วัดประสิทธิภาพ ( Efficiency Test )
เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ คอยล์เย็น หอผึ่งน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในอาคารและโรงงาน ( Repair and Maintenance)
ปรับปรุงและติดตั้ง งานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ( Renovations and Installation )
s

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัททำงานด้านให้บริการบำรุงรักษา ชั้นนำในประเทศไทยประกอบด้วย วิศวกรและช่างเทคนิค ที่ชำนาญงาน มากกว่า 20 ปี และมีการฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิค และจริยธรรม

จุดมุ่งหมายของการบริการบำรุงรักษา เพื่อให้ลูกค้าสามารถลดการใช้ พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ ค่าอะไหล่ลดความสูญเสียจากเครื่องหยุดการทำงานและยืดอายุการใช้งาน ของอุปกรณ์

ด้วยวิศวกรและช่างกว่า 300 คน บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งในประเทศไทย ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วย โรงงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม บริษัทชั้นนำในประเทศไทย

24 Hr. Professional Service
 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com