หน้าแรก
คุณธรรมนำหน้า Ethics First | ราคายุติธรรม Competitive Price | สำนึกบุญคุณ Grateful | หนุนความซื่อสัตย์ Honest | ถนัดในงาน Experience | รวดเร็วทันกาล Quick Response | งานรับผิดชอบ Responsible | มอบความพอใจ Satisfaction Guaranteed.  
ปฎิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาในอาคาร และโรงงาน

ปฎิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาในอาคาร และโรงงาน
Building Operation and Maintenance

ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญประจำในอาคารหรือโรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาตามมาตรฐานวิศวกรรมสากลที่ได้รับการรับรอง

จัดทำประวัติเครื่องจักร คู่มือการบำรุงรักษาและตารางการเข้าบำรุงรักษา
โดยระบบคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ สตาร์ลิ้งค์
[ Equipment Data Base Completed with Maintenance Manuals
and Scheduling –Starlink Building Maintenance System BMS ]
บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และบำรุงรักษาแบบป้องกัน
[ Predictive and Preventive Maintenance ]

ตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์
[ Inspection and Analysis of Equipment ]

การประหยัดพลังงาน
[ Energy Savings ]
ตรวจสอบและแนะนำความปลอดภัยในอาคาร
โดยผู้ตรวจสอบที่ผ่านการรับรองตาม กฎหมายควบคุมอาคาร
[ Building Inspection for Safety According to Thai Building Control Act. ]

 
ISO 9001:2000
Certificate No.24110804012


 
หน้าแรก Official Website
เกี่ยวกับเรา (About Us)
    -> ประวัติสตาร์ลิ้งค์
    -> เครือข่ายองค์กร
    -> นโยบายบริหาร
    -> ปรัชญาธุรกิจ
บริการของเรา (Services)
    -> ระบบเครื่องกล&ไฟฟ้าครบวงจร
    -> แบบไม่ประจำ 24 ชั่วโมง
    -> อาคารและโรงงาน
    -> ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้ง
สาขาของเรา (Branch)
ลูกค้าของเรา (References)
ผลงานของเรา (Performance)
ข่าวสาร (News)
Facebook #StarLink
บทความ (Knowledge)
กิจกรรม (Activities)
ร่วมงานกับเรา (Jobs)
    -> ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
    -> แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
ติดต่อเรา (Contact Us)
แผนที่ Google Map
 
Copyright © 2009 StarLinkTHAI.com Update @ 2017
บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 174 ซอยพระรามเก้า 41 (ถนนเสรี 9) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: (0)-2719-1166, Fax: (0)-2319-3519, E-mail: starlink@starlinkthai.com