(0)-2719-1166 webmaster@starlinkthai.com

ร่วมงานกับสตาร์ลิ้งค์

 

ซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคาร (ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล) เรามีการฝึกอบรมและให้ความรู้ในงานซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารให้กับผู้สมัครที่สนใจมาร่วมงานกับเรา "ทำไม่เป็นก็ไม่ใช่ปัญหาแค่เชื่อมั่นว่า คนเรานั้นพัฒนากันได้" เรามาก้าวสู่โลกแห่งการเรียนรู้งานซ่อมบำรุงรักษาระบบอาคาร แล้วคุณจะรู้ว่างานของเรานั้นได้เปิดโอกาสให้คุณได้ดูแลคนเป็นจำนวนมากอย่างภาคภูมิใจ บริษัท สตาร์ลิ้งค์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ช่างแอร์

  • - ลักษณะงาน : ซ่อม

  • - จำนวนอัตรา : 20 ตำแหน่ง

  • - เงินเดือน : 15,000

  • - สวัสดิการ : ตามกฏหมายกำหนด

  • - คุณสมบัติผู้สมัคร : ทนงาน

  • -สถานที่ปฏิบัติงาน : ละแวก กทม

  • -จังหวัด :กรุงเทพมหานคร